ERMA2 - Evidence reprodukčního materiálu

Vítejte v informačním systému Evidence reprodukčního materiálu

Novinky

Tabulky výpěstnosti semenáčků a sazenic pro potřeby operace 8.6.1 Programu rozvoje venkova 2014–2020

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo jednotné tabulky výpěstnosti vytvořené Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti pro účel vyplácení dotací operace 8.6.1 PRV 2014-2020 souhrnem z  různých zdrojů s údaji o výpěstnosti.

 

Přihlašovací údaje pro přístup do ERMA2 pro držitele licencí, vlastníky (nájemce, pachtýře) uznaných jednotek a genových základen

Každý z výše uvedených typů subjektů je-li registrován v "Portálu farmáře" (což se u všech předpokládá), má automaticky možnost přihlášení se do aplikace ERMA2.

Přihlašovací údaje (jméno a heslo) si, prosím, vyžádejte přes Helpdesk MZe helpdesk@mze.cz

Do aplikace se pak tlačítkem vpravo pod záhlavím aplikace "Přihlásit" dostanete do detailu Potvrzení o původu, Uznaných jednotek a Genových základen, těch, ve kterých jste jakkoliv angažováni jako výše jemnovaný typ subejktu. Do ostatních, které se vaší osoby netýkají, možnost nahlížení zůstává omezena.

Plnohodnotný registrovaný přístup umožňuje přístup  

do všech privátních sekcí a aplikací přístupných jen po přihlášení registrovaného uživatele, více informací zde nebo na  helpdesk@mze.cz

 

Informace k příjmu hlášení dodavatele za rok 2021 se stavem k 31.12.2021 prostřednictvím XML

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím systému ERMA2 vydalo šablonu XSD pro tvorbu XML hlášení 2021 v evidenčních či školkařských programech. Naleznete ji ke stažení zde a je jediná platná. Soubor hlášení XML v jiném formátu nelze přes aplikaci ERMA2 zde načíst, zkontrolovat a ani odeslat! Před použitím Vašeho školkařského SW se tedy nejprve ujistěte, ověřte si u svého dodavatele školkařského programu, že máte v programu platnou šablonu, abyste předešli komplikacím a zdržení v termínu odeslání hlášení, daném zákonem ( do 15. 1. 2022). Hlášení odesílejte pověřené osobě od 1.1.2022.

Podávání nulového hlášení za rok 2021

Pokud držitel licence během roku 2021 nekonal žádnou činnost, na kterou je licence vydána, podává tzv. "nulové hlášení". To je možno podat prostřednictvím aplikace ERMA2 velice jednoduše. Vlevo v Menu odkaz "Nové hlášení" vyplníte položku rok (2021) a číslo jednotného registru, pak použitím tlačítka "Přejít" se Vám zobrazí všechny formuláře hlášení. Při podávání nulového hlášení necháte všechny tyto formuláře prázdné, pouze na listu "udaje o dodavateli" zkontrolujte údaje o své osobě a doplňte, kdo hlášení zpracoval a do rámečku doplňující informace napište text: Nulové hlášení.

Hlášení nejprve dáte tlačítkem nahoře "Uložit na svůj počítač", následně tento uložený soubor, který je pojmenován DS_ERMA_HLASENI.xml, volbou vlevo v Menu "Odeslat hlášení" odešlete pověřené osobě (ÚHÚL). Ihned se Vám zobrazí potvrzení o přijetí hlášení do systému.

 

Nová legislativa a nařízení

Od 1.1.2022 platí  nová vyhláška 456/2021 Sb. - "o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa"

Od 1.1.2022 je také vydáno nové znění Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

 

 

Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nového opatření obecné povahy. Červená zóna se novým opatřením obecné povahy rozšiřuje o 434 katastrálních území (dosud bylo do červené zóny zařazeno 6135 katastrálních území). Celkem je tak nyní zařazeno 6569 katastrálních území, což je 50 % z jejich celkového počtu v České republice. Tisková zpráva MZe a přílohy zde.

Elektronická výměna dat s registry MZe a rezortními systémy MZe - OpenDATA

Technicky se jedná o řešení postavené na principech a standardech webových služeb (web services) a může je využívat každý, kdo má možnost tuto technologii využívat. Nejvhodnějším řešením je samozřejmě zapracovat příslušné komunikační principy přímo do nějakého programu (informačního systému), v němž se následně budou informace získané tímto způsobem nadále zpracovávat a využívat.

Více informací naleznete na EAGRI ZDE.

Přehled vystavených webových služeb ZDE.

Postupy volání datových služeb ZDE.

 

Obchodní výměna mezi státy EU

V oblasti obchodní výměny reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi státy EU, tedy k převozu reprodukčního materiálu ze států EU do České republiky a naopak, je potřeba připomenout, že dodavatel je povinen úřednímu subjektu členského státu EU, odkud je převoz uskutečňován, oznámit tento fakt do třiceti dnů od převozu na předepsaném formuláři. Úředním subjektem v případě České republiky je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec Králové. Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v rámci obchodní výměny mezi členskými státy EU nepodléhá povolovacímu řízení.

 

Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

  • práce s formuláři nevyžaduje přihlášení
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře
  • listinnou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny ÚHÚL
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou