Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zavíječ zimostrázový
Cydalima perspectalis

třída: hmyz (Insecta) řád: motýli (Lepidoptera) čeleď: travaříkovití (Crambidae)

Vědecká synonyma: Diaphania perspectalis, Glyphodes perspectalis, Palpita perspectalis, Phakellura perspectalis

EPPO kód: DPHNPE

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Hlavními hostitelskými rostlinami zavíječe C. perspectalis jsou rostliny rodu Buxus, z evropských druhů je nejvýznamnější zimostráz vždyzelený (B. sempervirens) a z východoasijských především zimostráz malolistý (B. microphylla).
Situace v ČR
Status výskytu v ČR
Vyskytuje se.
Výsledky detekčních průzkumů
V ČR byl první výskyt zjištěn v roce 2011. Úřední detekční průzkum výskytu zavíječe C. perspectalis se v ČR neprovádí.
Popis
Motýli zavíječe jsou snadno rozpoznatelní. Jsou obvykle bíle zbarveni s širokými tmavohnědými lemy křídel a charakteristickými bílými skvrnkami v přední části lemu předních křídel. Rozpětí křídel dosahuje 40 mm.
Snůška obvykle čítá 20–30 průsvitných vajíček.
Housenky zavíječe jsou po vylíhnutí žluté, v pozdější fázi vývoje se barví do zelena a mají kresbu tvořenou podélnými černými a bílými vlnitými pruhy a dvěma páry černých skvrnek na hřbetě každého článku. Dorostlé housenky dosahují délky 30–40 mm.
Kukly jsou zelené, na hřbetě žluté, po stranách s výraznými tmavými podélnými pruhy.
Příznaky poškození/napadení
Housenky začínají žír uvnitř keře, kde jsou těžko pozorovatelné. Žír housenek na jednotlivých keřích probíhá velmi rychle, proto se často napadení zjistí až tehdy, když je keř již silně poškozen. Žír je plýtvavý, housenky poškodí více lístků, než spotřebují, poškozené listy následně opadají nebo zasychají a dochází k výraznému estetickému znehodnocení keřů, případně až k holožíru. V důsledku poškození trpí rostliny nadměrným výparem a tím dochází k jejich odumření.
Životní cyklus
Zavíječ zimostrázový má na našem území zpravidla 2 generace do roka, při teplém podzimu se mohou částečně vylíhnout i housenky třetí generace. Přezimují drobné žluté housenky 1.–3. instaru, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Jarní žír housenek obvykle začíná od poloviny března až do poloviny dubna, jakmile venkovní teplota překročí 7 °C. V závislosti na teplotě po dalších 10 dnech jsou pozorovatelné housenky 4.–6. instaru, které jsou již zelené s podélnými černými a bílými pruhy se dvěma černými skvrnami na hřbetě každého článku. Housenky 7. instaru se zakuklují od poloviny května v zelené kukly. Stadium kukly trvá v závislosti na teplotě 14 dnů i déle. Pak začnou mít zřetelné tmavé oči a kukly žloutnou. Krátce před líhnutím dospělce prosvítá zbarvení křídel. Motýli 1. generace se líhnou od konce května do poloviny června. Let motýlů 1. generace trvá 4 až 6 týdnů. Následuje vznik 2. generace zavíječe zimostrázového. Samička klade na spodní stranu listů desítky až stovky snůšek po 20 až 30 plochých průsvitných vajíček. Po týdnu až 14 dnech se ze stadia vajíčka líhnou drobné žluté housenky 1.–3. instaru, které se nacházejí spředené mezi listy zimostrázu. Z vajíčka se líhnou opět drobné žluté housenky 1.–3. instaru 2. generace, které se objevují orientačně od poloviny června. Následují dorostlé housenky 4.–6. instaru 2. generace a poté kukly. Motýli 2. generace se objevují od konce srpna do začátku října. V teplých letech může potomstvo 2. generace dokončit vývoj a ještě na podzim dát vznik částečně 3. generaci.
Způsoby šíření
Aktivní let motýlů má zejména lokální význam při postupném rozšiřování ohnisek výskytu. Hlavní cestou průniku zavíječe na území EU je dovoz hostitelských rostlin z území jeho výskytu, obzvláště z Číny.
Hospodářský význam
Škody způsobené C. perspectalis mají ekonomický a estetický význam. Zavíječ představuje riziko i pro volně rostoucí rostliny rodu Buxus.
Zeměpisné rozšíření
Původní – jihovýchodní Asie – Čína, Indie, Japonsko a Korejská republika.
Druhotné – jeho první výskyt v Evropě byl zaznamenán v roce 2007 v Německu a Nizozemsku, následně se rozšířil i do ostatních evropských zemí – Belgie, Bosna a Hecegovina, Bulharsko, Černá hora, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtnštejnsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie.
Fytosanitární regulace
Fytosanitární regulace se neprovádí. Přijímat úřední ochranná opatření proti C. perspectalis není účinné vzhledem k vysoké mobilitě dospělců.
Monitoring a prognóza
Výskyt dospělců je možné signalizovat pomocí feromonových nebo světelných lapačů.
Rozhodování o provedení ošetření
Klíčovým prvkem ochrany proti zavíječi je včasné zjištění výskytu housenek. Proto je vhodné keře zimostrázu pravidelně kontrolovat (od 2. poloviny března do října).
Provádění ochranných opatření
Zavíječe zimostrázového lze regulovat pomocí vhodných chemických přípravků registrovaných proti housenkám nebo žravým škůdcům na okrasných rostlinách. U chemické ochrany je důležité, aby postřik pronikl k housenkám uvnitř keře. Nejefektivnější termín na aplikaci přípravku na ochranu rostlin je v období, kdy housenky zavíječe zimostrázového dosáhly vývojové fáze 4.–6. instaru. Housenky vylezly z přediva a pohybují se aktivně na keřích, kde provádí žír. Přípravek na ochranu rostlin je nutno několikrát opakovat během vegetační sezóny. Aplikace insekticidů musí být vždy provedena v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin a při dodržení podmínek povoleného použití uvedených na etiketě přípravku. K detekci a monitoringu dospělců je možné využít feromonové lapáky, které jsou pro veřejnost běžně komerčně dostupné v ČR.
Chemická ochrana rostlin
Při insekticidní ochraně je potřeba dbát na to, aby postřik pronikl k housenkám uvnitř keře. K insekticidní ochraně lze použít přípravky, které jsou zaregistrované proti housenkám nebo žravým škůdcům na okrasných rostlinách.