Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

poskočilka
Anagyrus pseudococci

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: Encyrtidae

EPPO kód: ANAYPS

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Červci z čeledi Pseudococcidae, zejména červec citrónovníkový Planococcus citri a červci Planococcus ficus.
Opatření podporující výskyt
Introdukci parazitoida provádět v případě výskytu červců na pěstovaných plodinách. Důležité je v uzavřených prostorách zajistit optimální podmínky pro vývoj parazitoida. Parazitoida A. pseudococci lze kombinovat s predátorem Cryptolaemus montrouzieri. Preventivně se aplikuje 0,1 jedince na m2 v intervalu jednou za 7 až 14 dní. Při vyšší populační hustotě červců se aplikuje 0,25 až 0,5 jedinců na m2. Intenzita aplikace závisí na výskytu červců a účinnosti parazitoida.  
Přípravky na ochranu rostlin mohou mít přímý dopad na užitečné organismy, případně na ně mohou působit nepřímo, např. ovlivnit plodnost, zdárný vývoj (svlékání) nebo působit repelentně. Kompatibilitu přípravků/konkrétních účinných látek a vybraných užitečných organismů je doporučeno před aplikací ověřit na webových stránkách firmy Biobest nebo Koppert v tzv. side effect manuálech.
Popis
Dospělci parazitoida vykazují dimorfismus. Samičky A. pseudococci jsou kolem 1,5 až 2,0 mm dlouhé. Tělo mají matně oranžové až nahnědlé se žlutooranžovou trojúhelníkovou hlavou. Na spodní straně hlavy nese hnědé znaky. Tykadla jsou na bázi zřetelně černá a články flagellum jsou bílé. Šestý, poslední článek flagellum je širší a delší, ve srovnání s ostatními. Na hlavě má šedivě-hnědé složené oči a jednoduchá očka jsou růžová. Nohy má bílé, ale kyčel (coxa) a stehno (femur) jsou načernalé. Křídla jsou blanitá s nahnědlou žilnatinou. Sameček je menší než samička. Měří přibližně 0,71 až 1,25 mm a jsou celí černě zbarvení. Tykadla má 9. článková a jsou ochmýřená a šedavá. Kyčle (coxa) jsou černé, další články nohou jsou bělavé. Hlavu má plošší ve srovnání se samičkou. Složené oči jsou menší ve srovnání s očima samičky. Jednoduchá očka má růžová. Vajíčka jsou žluto-bílá o délce 0,24 mm a šířce 0,15 mm a mají stopku. 
Larva je bílá a prochází přes 5 instarů. První a druhý instar je průhledný až bělavý a má světle hnědé ústní ústrojí. Tyto instary zůstávají připevněny k tělu hostitele stopkou vajíčka. Třetí a čtvrtý larvální instar je bílý a má dobře vyvinutá kusadla. Pátý instar zabírá většinu těla mumifikovaného hostitele a 13 segmentů. Kukla, z které se vylíhne samička, je 1,4 až 2,1 mm velká a kukla budoucích samečků je 1,1 až 1,4 mm velká. Kukla samičky je oranžovohnědá a kukla samečků je černá, což koreluje s barvou dospělých parazitoidů.
Možnost záměny
Parazitoida si nelze zaměnit s jiným přirozeným nepřítelem.
Příznaky poškození/napadení
V porostech se vyskytují parazitované mumie červců. Rozpoznávacím znakem parazitované nymfy nebo samičky červce je kruhový výletový otvor v mumii.
Životní cyklus
Samička klade jedno vajíčko dovnitř jednoho hostitele, jedná se tedy o endoparazita. Preferují klást vajíčka do starších nymfálních instarů, nebo dospělých samiček červce. Někdy kladou samičky více vajíček do jednoho hostitele, ale vždy se vyvine pouze jeden jedinec. Samičky kladou vajíčka pomocí kladélka v místě voskových filamentů na laterálním okraji hostitele. Vývoj vajíčka trvá 1 až 2 dny při teplotě 28 °C. Optimální teplota pro vývoj vajíček je 25 ° C, nicméně vajíčka se mohou vyvíjet mez 14 °C a 34 °C. Larvy jsou bělavé a vyvíjejí se uvnitř hostitele. Parazitované nymfy červce jsou stále živé a pohyblivé během přítomnosti 1. a 2. larválního instaru parazitoida uvnitř jejich těla. Nymfy jsou imobilizovány v době, kdy se vyvine larva parazitoida do 3. instaru. Třetí instar se objevuje při teplotě kolem 28 °C až 32 °C pátý den vývoje. Vývoj larvy do 5. instaru trvá při teplotě 32 °C od 6 do 8 dne a při teplotě 28 °C je vývoj rychlejší, přibližně 4 až 5 dnů. Při teplotě prostředí 28 °C je hostitel plně mumifikován 8. den od jeho parazitace. Vývoj parazitoida tedy závisí na teplotě prostředí. Při nízké teplotě 14 °C se vývoj parazitoida výrazně protahuje až na 79 dní, zatímco při teplotě 34 °C je vývoj pouze 10 dní. K pozastavení vývoje parazitoida dochází při 35 °C a při 40 °C parazitoid uvnitř nymfy červce umírá. Při teplotě 32 °C se kukla objevuje 8. až 11. den po nakladení vajíčka samičkou do nymfy červce. Dospělec se prokouše ven z hostitele. V mumii je kruhový výletový otvor. Parazitoid se vyvíjí arrhenotókií, kdy se z neoplozených vajíček vyvíjí samečci a z oplodněných vajíček se vylíhnou samičky. Samičky začínají klást vajíčka po 48 hodinách od vylíhnutí z kukly. Oplozené samičky kladou větší počet vajíček než samičky neoplodněné. Průměrná délka života dospělců je kolem 6,9 až 8,2 dnů.
Hospodářský význam
Parazitoid A. pseudococci se používá k regulaci červců čeledi Pseudococcidae především ve sklenících i fóliovnících na plodové zelenině (rajčata, papriky, okurky, lilky) a na okrasných květinách, včetně citrusů, pěstovaných ve sklenících, nebo v zimních zahradách, oranžeriích a botanických zahradách. Parazitoid se vyvíjí ve třetích nymfálních instarech červců a délka vývoje parazitoida je srovnatelná s délkou vývoje parazitovaných samiček červců. Nicméně, parazitované dospělé samičky červce poskytují parazitické vosičce daleko více živin. Díky tomu jsou více plodné než samičky vyvinuté z parazitace 3. nymfálního instaru červce. Aplikace se prování s prvním výskytem červců. Přípravek obsahuje mumie červců, uvnitř nichž jsou kukly parazitoida. Přibližně 1 až 5 dní po doručení přípravků se z kukel líhnou dospělci. Introdukce se provádí rozsypem v daném porostu. 
Biologická ochrana proti červcům / Koppert Biological Systems
  
Odkazy
Autoři textu
A. Bohatá, JČU