Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bakteriální nádorovitost
Rhizobium radiobacter

třída: Alphaproteobacteria řád: Rhizobiales čeleď: Rhizobiaceae

Vědecká synonyma: Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium tumefaciens, Bacterium tumefaciens, Phytomonas tumefaciens, Polymonas tumefaciens, Pseudomonas tumefaciens

EPPO kód: AGRBTU

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Bakterie má schopnost infikovat široké spektrum dvouděložných rostlin. Nejčastěji bývají napadány jádroviny, peckoviny, růže a vinná réva. Bakteriální nádorovitost révy může způsobovat i bakterie Rhizobium vitis. Méně často jsou napadány jednoděložné rostliny a nahosemenné druhy rostlin.
Příznaky poškození/napadení
Na kterékoliv části rostliny se mohou objevovat malé nádorky. Nejčastěji vznikají na kořenovém krčku a kořenech. Nové nádory jsou kulovité, jejich povrch je bělavý, hladký a měkký. Postupně se nádory zvětšují, tvrdnou, dřevnatí, hnědnou a jejich povrch se mění na zvrásněný. Nespecifickým příznakem napadení bývá zakrslost rostlin, chlorotické listy, které později od okraje odumírají a předčasné odumření rostliny.
Možnost záměny poškození/napadení
Příznaky mohou být zaměnitelné s hojivým kalusem nebo s nádory způsobenými hmyzem, roztoči, houbami, viry, genetickými poruchami a růstovými látkami.
Životní cyklus
Bakterie přezimuje v kořenovém systému. Na jaře jsou bakteriální buňky vynášeny kořenovým vztlakem do nadzemních orgánů. Jsou-li nadzemní orgány poraněny, může dojít k tvorbě nádorů. Nádory se nejčastěji tvoří v místech mechanického poranění, v řezných ranách, po poškození krupobitím a mrazem, v místě štěpování či při použití infikovaného štěpu. K infekci kořenů dochází za spoluúčasti háďátek Meloidogyne hapla. Transport bakterií na delší vzdálenost od viditelných lézí probíhá nejčastěji sítkovicemi a xylémem. Na jaře lze bakterii detekovat v kapkách roněné mízy.
Hospodářský význam
Vliv choroby na vitalitu, produktivnost a přežití napadené rostliny závisí na tom, na jakém místě nádory vznikly, v jakém množství a v jaké velikosti. Ekonomický význam má choroba zejména v ovocných a lesních školkách, neboť výpěstky s nádory jsou neprodejné. Při vysokém napadení výsadby révy vinné je někdy nutné zlikvidovat celou výsadbu, zejména pokud napadení keřů přesahuje 30–50 %.