Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

bakteriální nádorovitost
Rhizobium radiobacter

třída: Alphaproteobacteria řád: Rhizobiales čeleď: Rhizobiaceae

Vědecká synonyma: Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium tumefaciens, Bacterium tumefaciens, Phytomonas tumefaciens, Polymonas tumefaciens, Pseudomonas tumefaciens

EPPO kód: AGRBTU

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Bakterie má schopnost infikovat široké spektrum dvouděložných rostlin. Nejčastěji bývají napadány jádroviny, peckoviny, růže a vinná réva. Bakteriální nádorovitost révy může způsobovat i bakterie Rhizobium vitis. Méně často jsou napadány jednoděložné rostliny a nahosemenné druhy rostlin.
Příznaky poškození/napadení
Na kterékoliv části rostliny se mohou objevovat malé nádorky. Nejčastěji vznikají na kořenovém krčku a kořenech. Nové nádory jsou kulovité, jejich povrch je bělavý, hladký a měkký. Postupně se nádory zvětšují, tvrdnou, dřevnatí, hnědnou a jejich povrch se mění na zvrásněný. Nespecifickým příznakem napadení bývá zakrslost rostlin, chlorotické listy, které později od okraje odumírají a předčasné odumření rostliny.
Možnost záměny poškození/napadení
Příznaky mohou být zaměnitelné s hojivým kalusem nebo s nádory způsobenými hmyzem, roztoči, houbami, viry, genetickými poruchami a růstovými látkami.
Životní cyklus
Bakterie přezimuje v kořenovém systému. Na jaře jsou bakteriální buňky vynášeny kořenovým vztlakem do nadzemních orgánů. Jsou-li nadzemní orgány poraněny, může dojít k tvorbě nádorů. Nádory se nejčastěji tvoří v místech mechanického poranění, v řezných ranách, po poškození krupobitím a mrazem, v místě štěpování či při použití infikovaného štěpu. K infekci kořenů dochází za spoluúčasti háďátek Meloidogyne hapla. Transport bakterií na delší vzdálenost od viditelných lézí probíhá nejčastěji sítkovicemi a xylémem. Na jaře lze bakterii detekovat v kapkách roněné mízy.
Hospodářský význam
Vliv choroby na vitalitu, produktivnost a přežití napadené rostliny závisí na tom, na jakém místě nádory vznikly, v jakém množství a v jaké velikosti. Ekonomický význam má choroba zejména v ovocných a lesních školkách, neboť výpěstky s nádory jsou neprodejné. Při vysokém napadení výsadby révy vinné je někdy nutné zlikvidovat celou výsadbu, zejména pokud napadení keřů přesahuje 30–50 %.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • Výběr zdravého rostlinného materiálu. 
  • Pokud jsou u mladých stromků zakracovány kořeny, měly by se před zasazením nechat zaschnout, aby se zamezilo případné infekci v kontaminované půdě. 
  • Nástroje je vhodné dezinfikovat. 
  • Podnože a školkařské výpěstky s vyvinutými nádory by se měly likvidovat. 
  • Pokud se na pozemku opakovaně vyskytují kořenové nádory, pozemek je zamořen virulentními kmeny bakterie A. tumefaciens, vhodným řešením je osadit pozemek obilninami, které nejsou hostitelským organizmem pro tuto bakterii. Postupem času dojde k vymizení virulentních bakterií.