Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

obecná snětivost kukuřice
Ustilago maydis

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Ustilaginaceae

Další české názvy: sněť kukuřice, sněť kukuřičná

Vědecká synonyma: Ustilago zeae, Uredo maydis, Caeoma zeae

EPPO kód: USTIMA

Metodika IOR

Charakteristika patogenu
Hostitelské spektrum
Kukuřice.
Příznaky napadení
Od června až do sklizně na všech částech rostlin různě velké a utvářené boulovité nádory až velikosti pěsti potažené šedivou blanou. Uvnitř hnědočerná až černá masa chlamydospor, zprvu mazlavá, později prášivá, která může zamořit porost i půdu. Vstupní branou infekce jsou poškození pletiv - bzunka ječná, poškození zvěří, větrem apod.
Životní cyklus
Zaorané chlamydospory zůstávají schopné infekce zpravidla 1 rok, na povrchu půdy až 3 roky. Na jaře a v létě jsou tyto spory zdrojem infekcí rostlin pomocí větru a dešťových odstřikujících kapek. Infikovat mohou jen mladá, rostoucí pletiva včetně palic až do konce květu. Spory vzniklé v nádorech mohou infikovat rostliny až příští rok. Zvýšenou tvorbu boulí lze pozorovat v suchém létě po náhlém vydatném dešti (stimulace růstu rostlinných pletiv), kdy buňky pletiv stresované suchem začnou rychle nabírat vodu a změnou turgoru praskají. Tato místa jsou branou infekce.
Hospodářský význam
Onemocnění se vyskytuje ve všech oblastech pěstování kukuřice, hospodářský význam je závislý na ročníku. Větší rozšíření ve vlhčím roce nebo v roce, kdy po dlouhé periodě sucha začne pršet. Sněť neprodukuje mykotoxiny, z tohoto pohledu slabé napadení rostlin nepředstavuje zdravotní riziko pro zvířata, při silnějším napadení (20 % a více) může dojít ke zhoršení fermentačního procesu při výrobě siláží.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Spočívá v kvalitní orbě po sklizni, střídání plodin, vyrovnané výživě, přiměřené hustotě porostu, omezení mechanického poškození rostlin, chemické ochraně proti bzunce ječné (infekce do zraněných míst). Při slabším výskytu a na menších plochách (množitelský porost) lze doporučit vytrhávání boulí.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Vzhledem k biologii patogenu nelze využít moření osiva.
Povolené přípravky na ochranu rostlin