Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

padlí hrachu
Erysiphe pisi (teleom.) - Oidium (anam.)

říše: houby (Fungi) třída: Leotiomycetes čeleď: padlí (Erysiphaceae)

Další české názvy: padlí hrachové

Vědecká synonyma: Erysiphe baeumleri

EPPO kód: ERYSPI

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Hrách a další druhy z čeledi bobovitých.
Příznaky poškození/napadení
Na nadzemních částech bílý moučnatý povlak, později v porostu mycelia tmavé plodničky (kleistotecia), na luskách hnědé a zahnívající skvrny.
Životní cyklus
Choroba přezimuje ve formě kleistotecií na ozimých luskovinách a víceletých bobovitých rostlinách. V porostu se šíří konidiemi, které infikují hostitelské rostliny. K infekci dochází většinou za vyšší teploty a při vysoké nebo střídavé vlhkosti vzdušné.
Hospodářský význam
Škodlivost je poměrně nízká, snižuje HTS.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.