Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

vlnovník révový
Colomerus vitis

třída: pavoukovci (Arachnida) řád: sametkovci (Prostigmata) čeleď: vlnovníkovití (Eriophyidae)

Další české názvy: vlnovníkovec révový

Vědecká synonyma: Eriophyes vitis, Phytoptus vitis

EPPO kód: ERPHVI

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Vinná réva (Vitis vinifera).
Popis
Žlutobíle až růžově zbarvený roztoč, s válcovitým, mírně k zádi zúženým článkovaným tělem, se dvěma páry noh. Samička je 0,16 mm dlouhá, sameček je menší. 
Vajíčka jsou kulatá, bělavá a lesklá.
Příznaky poškození/napadení
Na horní straně čepelí listů nápadně vypouklé, různě velké a utvářené, zeleně nebo červeně zbarvené puchýře. Na spodní straně puchýřů je typický „plsťovitý“, bělavě, později béžově až hnědě zabarvený porost trichomů („erineum“). Výjimečně se erineum tvoří i na horní straně čepelí listů a na květenstvích, nebo dochází ke svinování listů.
Životní cyklus
Přezimují samičky, především za šupinami pupenů. Na jaře opouštějí úkryty a sají na mladých letorostech. Po rozvinutí listů sají téměř výhradně na spodní straně listů. Sáním vyvolávají vznik erineí (spleť zvětšených trichomů listů révy připomínající plsť). V nich roztoči žijí a rozmnožují se. Postupně erinea na starších listech opouštějí a stěhují se do vyšších listových pater.
Hospodářský význam
Škodlivost vlnovníka révového je malá. K významnějšímu poškození dochází jen při velmi silném napadení listů doprovázeném zmenšením a svinováním čepelí, a při napadení květenství.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Pravidelné vizuální hodnocení zdravotního stavu výsadeb ke zjištění prvních výskytů škůdců nebo prvních příznaků poškození škůdcem.
Prognóza výskytu
  • Dle výskytu v předchozím roce.
Provádění ochranných opatření
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
Zásady správné aplikace
Zásady ochrany jsou podobné jako u hálčivce révového.  
Doporučuje se především při pravidelných výskytech, nebo pokud dojde k náhlému přemnožení škůdce. Ošetření musí být provedeno včas, dříve než dojde k poškození listů.  
Základem je jarní ošetření na počátku rašení polysulfidy nebo těsně po vyrašení sírou nebo krátce po vyrašení účinnou látkou pyridaben. Efektivnost chemické ochrany je však vzhledem ke způsobu života vlnovníkovce nižší než u hálčivce révového. 
Z ochrany vinné révy by měly být vyloučeny přípravky hubící přirozené nepřátele vlnovníků.
Rezistence škodl. org. a antirezistentní strategie
Vzniku rezistentních populací škůdců lze obecně předejít střídáním úč. látek insekticidních přípravků se stejným mechanizmem účinku a dodržením doporučené dávky a počtu aplikací.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany hodnotíme srovnáním s kontrolní – neošetřenou variantou.