Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

žlabatka růžová
Diplolepis rosae

třída: hmyz (Insecta) řád: blanokřídlí (Hymenoptera) čeleď: žlabatkovití (Cynipidae)

Vědecká synonyma: Cynips rosae, Diplolepis bedeguaris, Rhodites rosae

EPPO kód: DIPLRO

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Růže (Rosa spp.), nejčastěji růže šípková (Rosa canina).
Popis
Drobná „vosička“, cca 3,7–4,3 mm velká. Hlava a hruď je tmavě hnědě až černě zbarvená, velký zadeček je rezavě hnědý, poslední články jsou tmavě hnědé až černé. Nohy jsou hnědé, dlouhá tykadla jsou hnědočerná až černá.  
Larvy jsou krémové až světle žluté barvy, mají velké světle hnědě oči, jsou zavalité a asi 3-5 mm dlouhé a prohnuté.  
Kukla je zpočátku světle žlutá, později hlava a hruď tmavne, zadeček je světlejší, červenohnědý až rezavohnědý. Velké složené oči jsou tmavě hnědé barvy
Příznaky poškození/napadení
Dospělci (samice) kladou vajíčka dovnitř rostlinných pletiv růstových vrcholů nebo do pupenů. Rostlina reaguje na přítomnost larev, produkujících metabolity zvýšenou meristematickou aktivitou, v místě vpichu se postupně tvoří hálky. Hálky (bedeguary) mohou mít různé rozměry, 10–100 mm. Nejčastěji se tvoří na vrcholech mladých letorostů, mohou však vznikat i na listech, květech nebo plodech. Mají kulovitý tvar s porostem dlouhých, různě rozvětvených chlupů. Hálka je složena z mnoha komůrek, cca 3,5–4 mm velkých, ve kterých se vyvíjí larvy. Zpočátku převládá zelené zbarvení, později přechází přes žlutou až k červené. Na podzim hálka zasychá a hnědne, ochlupení se redukuje. Na jednom keři mohou být staré i nové hálky současně.
Možnost záměny poškození/napadení
Rostoucí hálka má charakteristický tvar, který nelze zaměnit. Menší uschlé hálky jsou podobné hálkám žlabatky Diplolepis mayri, která má na povrchu krátké, nerozvětvené chlupy.
Životní cyklus
Přezimují larvy v hálkách na keřích, které se brzy na jaře kuklí. Na jaře se líhnou dospělci. Z hálek vylézají většinou jen samičky, samci jsou vzácní. Samice kladou vajíčka již brzy po vylíhnutí.
Hospodářský význam
Škody na rostlinách jsou nevýznamné, pouze estetické.
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření: 
Nepřímá ochrana je založená na podpoře přirozených nepřátel, predátorů a parazitoidů. 
Žlabatku napadají různé druhy chalcidek, lumků a lumčíků aj.
Odkazy a použité zdroje
Autoři textu
J. Juroch, ÚKZÚZ