Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

zrnokaz fazolový
Acanthoscelides obtectus

třída: hmyz (Insecta) řád: brouci (Coleoptera) čeleď: zrnokazovití (Bruchidae)

Vědecká synonyma: Acanthoscelides lrresectus, Acanthoscelides opsoletus, Acanthoscelides tetricus, Bruchidius obsoletus, Bruchidius obtectus, Bruchus fabae

EPPO kód: ACANOB

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Fazol obecný.
Popis
Brouk 3,5–5 mm velký, oválného tvaru. Krovky krátké (nedosahují až na konec těla), tmavě hnědé s nepravidelnými světlejšími skvrnami, první čtyři tykadlové články červenohnědé, nohy žlutočervené. Pygidium (konec těla) jednobarevně rezavé.
Vajíčka bílá, dlouhá 1,5 mm a 0,6 mm široká.
Larva až 6 mm dlouhá, zavalitá, mírně prohnutá, krémově bílá se žlutou hlavou.
Možnost záměny
Je možná záměna mezi jednotlivými druhy zrnokazů - z. bobový (Bruchus rufimanus) a z. hrachový (Bruchus pisorum). Ke spolehlivé determinaci slouží zbarvení pygidia. Zrnokaz bobový – pygidium jednobarevně šedé, zrnokaz hrachový – pygidium se zřetelným bílým křížem.
Příznaky poškození/napadení
Napadená semena mají po opuštění vylíhlými dospělci typické kruhové výletové otvory o průměru asi 2 mm. Škůdcem dosud neopuštěná semena mají v místě budoucího výletového otvoru zachováno osemení, pod nímž prosvítá kruhová dutina s dospělcem. V jednom semeni může být i více larev (více výletových otvorů). Napadá i suchá skladovaná semena.
Možnost záměny poškození/napadení
Poškození nemůže být zaměněno s poškozením semen jiným škůdcem.
Životní cyklus
Přezimují imaga. Brouci se na polích objevují až v červnu. Po páření samice kladou vajíčka ve skupinách na povrch lusků, někdy i na listy a ve skladištích přímo na semena. Vybírají si zralé lusky. Mladé larvy mají zpočátku 3 páry končetin, prožírají se přes lusk do zrn. Larvy starší jsou již beznohé. V jednom zrnu může být více larev. Před kuklením larva vykouše v zrnu otvor překlenutý pouze osemením a zakuklí se. Z vajíček nakladených v červnu se líhnou brouci v červenci. Druhá generace samiček klade vajíčka na vyluštěná semena. Třetí generace je v září, pokud jsou vhodné podmínky. 
Za rok má zrnokaz fazolový 2–3 generace. 
V teplých skladech se může dále rozmnožovat. Teplomilný druh, který nesnáší teploty pod bodem mrazu. Při teplotě -12 °C hynou všechna vývojová stadia za 10 dní, při -17 °C za 8 hodin.
Hospodářský význam
Larvy žírem snižují hmotnost, nutriční hodnotu i klíčivost semen. Požívání napadených zrn je zdraví škodlivé. Škodlivější než ostatní zrnokazi, protože se množí i na vyluštěných semenech.
Monitoring a prognóza
Přímé metody monitoringu
Zjišťování výskytu dospělců smýkáním porostů od počátku období kvetení 2× týdně, pouze za slunečních a teplých dnů. Smýkat vždy na všech stranách porostu. Vyjádřit průměrný počet imag na 25 smyků.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
1 brouk na 25 smyků. 
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
Přirození nepřátelé: blanokřídlí parazitoidi vajíček i larev.
Nechemické metody ochrany rostlin
Biologická a biotechnická ochrana
V širším slova smyslu lze chápat biologickou ochranu jako prostředky na ochranu rostlin, mezi které patří mikroorganismy, makroorganismy, růstové regulátory hmyzu a rostlin, nejrůznější rostlinné extrakty apod. Jinými slovy se jedná o takové metody regulace škodlivých organismů, při nichž se nevyužívá průmyslově vyrobených syntetických pesticidů. Tyto přípravky lze používat v systémech ekologického zemědělství.
Chemická ochrana rostlin
U porostů určených na produkci semen zcela nenapadených (požadavek na nulové napadení) musí být k aplikaci insekticidů přistoupeno při dosažení prahu škodlivosti. Ochrana musí být provedena před vykladením vajíček, obvykle v době, kdy jsou nasazeny spodní lusky (krátce po odkvětu nejstarších plodonosných pater).
Rezistence škodl. org. a antirezistentní strategie
Antirezistentní strategií je používání přípravků s různými účinnými látkami a mechanizmy účinku.
Hodnocení účinnosti ochrany
Účinnost ochrany je závislá na správném vyhodnocení výskytu, určení potřebnosti zásahu a vhodném načasování insekticidní aplikace. Účinnost ochrany lze odhadovat podle stupně poškození semen.