Rostlinolékařský portál se načítá...

Rostlinolékařský portál

virus výrůstkové mozaiky hrachu
Pea enation mosaic virus (PEMV)

třída: Pisoniviricetes řád: Sobelivirales čeleď: Solemoviridae

Vědecká synonyma: Pea enation mosaic 1 enamovirus, Pea enation mosaic virus, Pea virus 1, PEMV-1

EPPO kód: PEMV10

Základní charakteristika
Hostitelské spektrum
Luskoviny (hrách, bob, vikev aj.)
Příznaky poškození/napadení
Po infekci dochází k zesvětlení nervatury, na spodní straně listů se tvoří drobné enace (výrůstky). Virózní rostliny tvoří menší listy, internodia se zkracují, vegetační vrcholy se deformují a zasychají. Napadené rostliny zmlazují a tvoří množství krátkých postranních prýtů s květy. Lusky se deformují, pokrývají se výrůstky (enacemi) a často praskají. Typické příznaky se vyskytují při teplotách kolem 22 °C, při vyšší teplotě (30 °C) jsou skryté.
Životní cyklus
Virus přezimuje na jetelovinách nebo vikvích a je přenášen mšicemi. Mšice se virem nakazí po cca 15 min. sání na virózní rostlině a po 10–12 hod. může virus přenést na další rostlinu. K tomu ji stačí cca 1 min. sání. Virus se v mšicích nemnoží a nepřenáší se na potomstvo.
Hospodářský význam
Jedná se o jednu z nejzávažnějších viróz hrachu, může způsobit snížení výnosu až o 50 %.
Rozhodování o provedení ošetření
Prahy škodlivosti
Provádění ochranných opatření
Preventivní opatření
  • Monitoring mšic.
  • Výběr tolerantních nebo rezistentních odrůd.