English | Česky
Kód
DIČ
PO BOX
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Fax
Poznámka 1
Poznámka 2

Databáze odrůd - detail odrůdy

Datum a čas výpisu: 1.3.2024 15:13:34
Druh
Český název druhu:
Latinský název druhu:

Odrůda
Číslo odrůdy:
Kód odrůdy:
Registrační číslo ve státní odrůdové knize:
Předběžné označení:
Název odrůdy:
Návrh názvu:
Synonymum:

Subjekt
Typ subjektu Název subjektu Platnost od Platnost do Poznámka 1 Poznámka 2

Registrace
Datum podání žádosti o registraci:
Číslo žádosti o registraci:
Datum vydání rozhodnutí o registraci:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci:
Datum expirace:

Zrušení registrace
Datum nabytí právní moci zrušení:
Důvod:
Lhůta pro uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu do:

Prodloužení registrace
Datum podání žádosti o prodloužení:
Číslo žádosti o prodloužení:
Datum vydání rozhodnutí o prodloužení registrace:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení registrace:
Poznámka:

Ochrana práv k odrůdě
Datum podání žádosti:
Datum publikace žádosti:
Číslo žádosti:
Osvědčení o ochraně práv
Datum vydání osvědčení:
Datum publikace osvědčení:
Nabytí právní moci osvědčení:
Číslo osvědčení:
Datum expirace:
Ukončení ochrany práv
Datum ukončení:
Datum publikace ukončení:
Nabytí právní moci ukončení:
Způsob ukončení:
Poznámka:

Charakteristika odrůdy
Popis odrůdy:

Genetická modifikace
Název modifikace:
Číslo modifikace:
Datum uvolnění:
Specifikace modifikace:
Poznámka:

Klon
Označení klonu / klonů Datum evidence klonu Udržovatel klonu Platnost od Platnost do