English | Česky
Kód
DIČ
PO BOX
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Fax
Poznámka 1
Poznámka 2

Databáze odrůd - detail odrůdy

Datum a čas výpisu: 2.3.2024 10:27:17
Druh
Český název druhu: Kmín kořenný ozimý
Latinský název druhu: Carum carvi L.

Odrůda
Číslo odrůdy: CAC18118
Kód odrůdy: 5085602
Registrační číslo ve státní odrůdové knize: 7341
Předběžné označení: Kmoz 2010/6
Název odrůdy: Aprim
Návrh názvu:
Synonymum:

Subjekt
Typ subjektu Název subjektu Platnost od Platnost do Poznámka 1 Poznámka 2
Udržovatel Agritec Plant Research s.r.o. , Zemědělská 2520/16 , Šumperk , Česká republika, CZ 2.8.2010
OP - žadatel Agritec Plant Research s.r.o. , Zemědělská 2520/16 , Šumperk , Česká republika, CZ 24.3.2014
OP - držitel (vlastník) Agritec Plant Research s.r.o. , Zemědělská 2520/16 , Šumperk , Česká republika, CZ 1.8.2014
REG - žadatel Agritec Plant Research s.r.o. , Zemědělská 2520/16 , Šumperk , Česká republika, CZ 2.8.2010
REG - žadatel o prodloužení Agritec Plant Research s.r.o. , Zemědělská 2520/16 , Šumperk , Česká republika, CZ 26.11.2021

Registrace
Datum podání žádosti o registraci: 2.8.2010
Číslo žádosti o registraci: B1443
Datum vydání rozhodnutí o registraci: 13.2.2014
Datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci: 11.3.2014
Datum expirace: 31.12.2034

Zrušení registrace
Datum nabytí právní moci zrušení:
Důvod: -
Lhůta pro uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu do:

Prodloužení registrace
Datum podání žádosti o prodloužení: 26.11.2021
Číslo žádosti o prodloužení: B1896
Datum vydání rozhodnutí o prodloužení registrace: 17.1.2023
Datum nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení registrace: 3.2.2023
Poznámka:

Ochrana práv k odrůdě
Datum podání žádosti: 24.3.2014
Datum publikace žádosti: 15.5.2014
Číslo žádosti: 2341
Osvědčení o ochraně práv
Datum vydání osvědčení: 15.7.2014
Datum publikace osvědčení: 15.9.2014
Nabytí právní moci osvědčení: 1.8.2014
Číslo osvědčení: 582014
Datum expirace: 31.12.2039
Ukončení ochrany práv
Datum ukončení:
Datum publikace ukončení:
Nabytí právní moci ukončení:
Způsob ukončení:
Poznámka:

Charakteristika odrůdy
Popis odrůdy: Aprim je středně raná odrůda ozimého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely.
Rostliny středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní.
Odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná až odolná proti napadení hnědou skvrnitostí. Odrůda odolná k vyzimování. Vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé.
Výnos semene vysoký.
Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah silic v semeni nízký, podíl karvonu standardní.

Genetická modifikace
Název modifikace:
Číslo modifikace:
Datum uvolnění:
Specifikace modifikace:
Poznámka:

Klon
Označení klonu / klonů Datum evidence klonu Udržovatel klonu Platnost od Platnost do