English | Česky
Kód
DIČ
PO BOX
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Fax
Poznámka 1
Poznámka 2

Databáze odrůd - výsledek vyhledávání

Název odrůdy Návrh názvu Číslo odrůdy Plodina/druh - skupina Ochrana práv (OP) Registrace (REG) Typ subjektu - Subjekt
Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam

Stránka 1 z 1, celkem záznamů: 0
Vysvětlivky

Název odrůdy - název odrůdy registrovaný v ČR, v závorkách uveden název odrůdy, pod kterým je registrována v jiném členském státě
Udržovatel - osoba, která je odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy, odrůda může mít více udržovatelů
Držitel šlechtitelských práv - osoba, která má práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.;v případě, že práva k odrůdě sdílí více osob, jsou uvedeny všechny tyto osoby
*) - podána žádost o udělení ochranných práv podle zákona č. 408/2000 Sb.
Zástupce v ČR - osoba pověřená zahraničním udržovatelem zastupováním ve věci odrůdy na území ČR