English | Česky

Vyhledávání v Registru podle hnojiva

Vyhledávání v Registru hnojiv dle HNOJIVA SUBJEKTU

Evidenční číslo je odlišeno následovně: s vloženým prefixem R - pro registrovaná hnojiva a pomocné látky; O - pro ohlášená hnojiva; V - pro vzájemně uznané výrobky a E - pro HNOJIVA ES; tzn. např. O121 znamená ohlášené hnojivo s evidenčním č. 121.

Vyhledávání v Registru podle hnojiva

Vyhledávání hnojiva

Složení hnojiva (% hmot.)