Žádost o vyhlášení genové základny

Žádost o vyhlášení genové základny číslo:
* 
Žadatel - vlastník genové základny
Jméno:
* 
Příjmení:
* 
Datum narození:
* 
IČ:
* Zadejte platné IČ!
Adresa trvalého pobytu nebo sídlo:
* 
Obchodní firma, či název:
* 
Kontaktní osoba (jméno, adresa, telefon):
* 
Kraj:
* 
Pobočka:
 
V souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádá vlastník genové základny pověřenou osobu o vyhlášení genové základny pro dřevinu (y):
 
Podklady pro vyhlášení má připraveny a navrhuje zpracování vyhlášení ke dni:
* 
Doplňující údaje:
* 
Předchozí genová základna
Byla na území nebo jeho části vymezeném porosty uvedenými v příloze této žádosti již dříve vyhlášena genová základna?
* 
Název genové základny: 1)
* 
Číslo genové základny: 1)
* 
pro dřeviny: 1)2)
* 
Vyhlášena od: 1)
* 
do: 1)
* 
Součástí žádosti je příloha:
 
V:
* 
Dne:
* 
Podpis (razítko):
 
... Loading ...