Registr hnojiv - detail výrobkuZpět na vyhledávání

Evidenční číslo V744 Registrační číslo
Název PROVEO MEGA
Režim Vzájemné uznávání Platnost výrobku do 30.11.2026
Žadatel Envi Produkt, s.r.o.
Výrobce ENVIVIA, s.r.o.
Základní popis výrobku
Typ Netypový výrobek Druh Pomocná půdní látka
Kategorie N Pomocné látky Použití v ekolog. zemědělství Ano
Oblasti použití výrobku hobby sektor, zemědělský sektor Forma výrobku kapalná
Etiketa / příbalový leták Stáhnout    
% zápočtu N dle NS 01.01.2004: 100    
01.08.2012: 100    
01.07.2014: 100    
01.07.2020: 100    
Chemické a fyzikální vlastnosti
Obsah sušiny
Hmotnostní % ve vzorku
N B Na2O
P2O5 Cu Cl
K2O Fe pH od 3
CaO Mn pH do 6
MgO Mo Spal. látky
S Zn El. vodivost
Popis
roztok užitečných půdních bakterií rodu Bacillus megaterium (min. 1 x 10E9 KTJ/g), určený pro aplikaci na půdu a na raná vývojová stádia kulturních rostlin