Vývoj a optimalizace postupů výroby ovocných pomazánek bez alergenní suroviny - etiketovací zařízení

Zadavatel

Název: FRUTA Podivín,a.s.
IČ: 49968556
Adresa: Rybáře 157/40, 691 45 Podivín

Zakázka

Číslo zakázky: 6225
Název zakázky: Vývoj a optimalizace postupů výroby ovocných pomazánek bez alergenní suroviny - etiketovací zařízení
Místo/místa realizace: Rybáře 157/40, 691 45 Podivín
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 15.4.2021
Lhůta pro podání nabídky: 17.5.2021 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. provozovna Kunovice Na Drahách 814 686 04 Kunovice
Kontaktní email: Kristyna.Hoplickova@orkla.cz
Kód operace:
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

OPRAVA_ZD_Příloha č.4_Technická specifikace předmětu plnění.pdf (183,1 KB)
OPRAVA Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění
Zadávací dokumentace.pdf (526,9 KB)
Zadávací dokumentace
ZD_Příloha č. 1_Návrh kupní smlouvy.docx (58,7 KB)
Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy
ZD_Příloha č. 2_Vzor čestného prohlášení.docx (500,1 KB)
Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
ZD_Příloha č. 3_Krycí list nabídky.docx (497,2 KB)
Příloha č. 3 Krycí list nabídky
ZD_Příloha č.4_Technická specifikace předmětu plnění.pdf (183,4 KB)
Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění
ZD_Příloha č. 4a_Výkres sklenice o objemu 140 ml.pdf (178,3 KB)
Příloha č. 4a Výkres sklenice o objemu 140 ml
ZD_Příloha č. 4b_Výkres sklenice o objemu 210 ml.pdf (151,4 KB)
Příloha č. 4b Výkres sklenice o objemu 210 ml
ZD_Příloha č. 4c_Výkres sklenice o objemu 226 ml.pdf (207,6 KB)
Příloha č. 4c Výkres sklenice o objemu 226 ml
ZD_Příloha č. 4g_Výkres sklenice o objemu 405 ml.pdf (344,4 KB)
Příloha č. 4g Výkres sklenice o objemu 405 ml
ZD_Příloha č. 4d_Výkres sklenice o objemu 278 ml.pdf (178,3 KB)
Příloha č. 4d Výkres sklenice o objemu 278 ml
ZD_Příloha č. 4e_Výkres sklenice o objemu 315 ml.pdf (204,1 KB)
Příloha č. 4e Výkres sklenice o objemu 315 ml
ZD_Příloha č. 4f_Výkres sklenice o objemu 375 ml.pdf (156,5 KB)
Příloha č. 4f Výkres sklenice o objemu 375 ml
ZD_Příloha č. 4h_Výkres sklenice o objemu 580 ml.pdf (221,8 KB)
Příloha č. 4h Výkres sklenice o objemu 580 ml
ZD_Příloha č. 4ch_Výkres sklenice o objemu 580 ml.pdf (357,5 KB)
Příloha č. 4ch Výkres sklenice o objemu 580 ml
ZD_Příloha č. 4i_Výkres sklenice o objemu 720 ml.pdf (306,6 KB)
Příloha č. 4i Výkres sklenice o objemu 720 ml