Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mostiště - část provedení stavebních prací

Zadavatel

Název: Město Velké Meziříčí
IČ: 00295671
Adresa: Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Zakázka

Číslo zakázky: 6223
Název zakázky: Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mostiště - část provedení stavebních prací
Místo/místa realizace: Mostiště 127, 594 01 Velké Meziříčí
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 15.4.2021
Lhůta pro podání nabídky: 3.5.2021 13:00:00
Místo pro podání nabídky: Město Velké Meziříčí Radnická 29/1 594 01 Velké Meziříčí
Kontaktní email: oulehla@velkemezirici.cz
Kód operace:
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

příloha č. 1 - krycí list.doc (76,5 KB)
Příloha č. 1 - krycí list
Projektová dokumentace - stavební část.zip (7,1 MB)
Příloha č. 2 - projektová dokumentace
příloha č. 3 obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo.docx (119,6 KB)
Příloha č. 3 - obchodní podmínky
Příloha č . 4 - čestné prohlášení.docx (14,4 KB)
Příloha č. 4 - čestné prohlášení