Nákup traktoru

Zadavatel

Název: JIŘÍ ŠTĚPÁN
IČ: 71217886
Adresa: Suchomasty 150, 267 22 Suchomasty

Zakázka

Číslo zakázky: 8068
Název zakázky: Nákup traktoru
Místo/místa realizace: zemědělský areál zadavatele, k.ú. Suchomasty, okres Beroun
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 20.9.2022
Lhůta pro podání nabídky: 8.10.2022 15:00:00
Místo pro podání nabídky: Jiří Štěpán, Suchomasty 150, PSČ: 267 22, okres Beroun
Kontaktní email: jiristepansuchomasty@seznam.cz
Kód operace:
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Výzva a zadávací dokumentace (2).pdf (380 KB)
Výzva a zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list.odt (14,9 KB)
Příloha č. 1 Krycí list
Příloha č. 2 - Kupní smlouva.docx (17,4 KB)
Příloha č. 2 Kupní smlouva
Příloha č. 3 - Technická specifikace.docx (15,1 KB)
Příloha č. 3 Technická spocifikace
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx (10,3 KB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení