Přístavba mrazírenské komory C10

Zakázka byla zrušena

Důvod zrušení: V souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 verze 5 bylo výběrové řízení zrušeno před uzavřením smlouvy s výhercem.

Zadavatel

Název: FRIGOEXIM spol. s r.o.
IČ: 47284269
Adresa: Březinova cesta 136/41, 412 01 Litoměřice

Zakázka

Číslo zakázky: 8059
Název zakázky: Přístavba mrazírenské komory C10
Místo/místa realizace: Březinova cesta 136/41, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 21.9.2022
Lhůta pro podání nabídky: 25.10.2022 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Březinova cesta 136/41, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Kontaktní email: katerina.sejkova@uniconsulting.cz
Kód operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

Oznámení výběrového řízení _mrazící komora C10.pdf (285,3 KB)
Oznámení výběrového řízení
Příloha č. 1 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (45,5 KB)
Příloha č. 1 - nadepsaná obálka
Příloha č.2 - Nabídkový list.docx (66,3 KB)
Příloha č. 2 - nabídkový list
Příloha č.3 - Čestné prohlášení.docx (65,3 KB)
Příloha č. 3 - čestné prohlášení
Příloha č.4 - Seznam_významných_prací_vzor.docx (65,5 KB)
Příloha č. 4 - seznam významných prací
Příloha č.5 - slepý položkový rozpočet.xlsx (338,2 KB)
Příloha č. 5 - slepý položkový rozpočet
Příloha č.6 - Seznam_podododavtelu_vzor.doc (92,5 KB)
Příloha č. 6 - seznam poddodavatelů
příloha č. 7 - projektová dokumentace -přístavba komory C10 Frigoexim.zip (31,4 MB)
Příloha č. 7 - projektová dokumentace