Stáj pro jalovice

Zadavatel

Název: VÚCHS Rapotín, s.r.o.
IČ: 25370596
Adresa: Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín

Zakázka

Číslo zakázky: 3836
Název zakázky: Stáj pro jalovice
Místo/místa realizace: obec Rapotín, k.ú. Rapotín, parc. č. 1386/1, 1387, 1389
Předpokládaná hodnota bez DPH: 29 500 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 7.1.2019
Lhůta pro podání nabídky: 4.2.2019 10:00:00
Místo pro podání nabídky: VÚCHS Rapotín, s.r.o. Rapotín, Výzkumníků 267 788 13 Vikýřovice 2. nadzemní podlaží, kancelář asistentky jednatele
Kontaktní email: sylva.sucha@vuchs.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy