Pásový nosič nářadí

Zadavatel

Název: LT EkoLesServis s.r.o.
IČ: 28647289
Adresa: Příkazy 33, 783 33 Příkazy

Zakázka

Číslo zakázky: 6216
Název zakázky: Pásový nosič nářadí
Místo/místa realizace: Příkazy 33, 783 33 Příkazy, Parcelní číslo 40
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 13.4.2021
Lhůta pro podání nabídky: 28.4.2021 10:00:00
Místo pro podání nabídky: Příkazy 33, 783 33 Příkazy
Kontaktní email: tandler@ekolesservis.cz
Kód operace:
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

příl._č._3_navrh_smlouvy_2_oprava.doc (68 KB)
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy - OPRAVA
PRV 2021_Výzva k podání nabídek_podpis.pdf (914,4 KB)
Výzva k podání nabídky
PRV 2021_podrobný popis zakázky_podpis.pdf (789,3 KB)
Příloha č. 1 - Podrobný popis zakázky
příl._č._2_Kryci_list_nabidky.docx (425,4 KB)
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
příl._č._3_navrh_smlouvy.doc (68 KB)
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy