Rekonstrukce haly v areálu Kavyl v k.ú. Mohelno

Zadavatel

Název: KAVYL, spol. s r.o.
IČ: 49975358
Adresa: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Zakázka

Číslo zakázky: 6200
Název zakázky: Rekonstrukce haly v areálu Kavyl v k.ú. Mohelno
Místo/místa realizace: st. 919 a pozemková parcela 7136 v k.ú. Mohelno
Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 800 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 26.3.2021
Lhůta pro podání nabídky: 12.4.2021 9:00:00
Místo pro podání nabídky: KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75
Kontaktní email: pavelec@dotin.cz
Kód operace:
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Druh zakázky:
Stavební práce

Přílohy

03_Slepý výkaz výměr.xlsx (112,5 KB)
Slepý výkaz výměr
04_Projektová dokumentace.zip (7,5 MB)
Projektová dokumentace
02_Přílohy ZD v editovatelné podobě.docx (87 KB)
Přílohy ZZD v editovatelné podobě
01_Zadávací dokumentace.pdf (1 MB)
Zadávací dokumentace