Pořízení velkoobjemových beden

Zadavatel

Název: ŠEB-AGRI s.r.o.
IČ: 49970437
Adresa: Zemědělská 694, 691 85 Dolní Dunajovice

Zakázka

Číslo zakázky: 9606
Název zakázky: Pořízení velkoobjemových beden
Místo/místa realizace: Zemědělská 694, 691 85 Dolní Dunajovice
Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 200 000 Kč
Datum uveřejnění zakázky: 20.4.2024
Lhůta pro podání nabídky: 10.5.2024 14:00:00
Místo pro podání nabídky: Zemědělská 694 691 85 Dolní Dunajovice
Kontaktní email: zdenek.sebesta@sebagri.cz
Kód operace:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty k podání nabídek - Pořízení velkoobjemových beden.pdf (387,3 KB)
Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty k podání nabídek - Pořízení velkoobjemových beden
Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky.pdf (1,2 MB)
Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky
Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení - Technická specifikace.docx (61 KB)
Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení - Technická specifikace
Příloha č. 2 Oznámení výběrového řízení - Krycí list.doc (69,5 KB)
Příloha č. 2 Oznámení výběrového řízení - Krycí list
Příloha č. 3 Oznámení výběrového řízení - Návrh kupní smlouvy.docx (67 KB)
Příloha č. 3 Oznámení výběrového řízení - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 4 Oznámení výběrového řízení - Čestné prohlášení mezinárodní sankce.doc (71 KB)
Příloha č. 4 Oznámení výběrového řízení - Čestné prohlášení mezinárodní sankce