Optimalizace zpracování masa v procesech sous vide

Zadavatel

Název: PAVEL PROVAZNÍK
IČ: 41145909
Adresa: Na rozdílu 718/28, 160 00 Praha 6

Zakázka

Číslo zakázky: 6230
Název zakázky: Optimalizace zpracování masa v procesech sous vide
Místo/místa realizace: Stavba zadavatele v k. ú. Nupaky, p. č.81/990
Předpokládaná hodnota bez DPH: nezveřejněno
Datum uveřejnění zakázky: 16.4.2021
Lhůta pro podání nabídky: 19.5.2021 9:00:00
Místo pro podání nabídky: Petrohradská 20, 101 00 Praha 10
Kontaktní email: katerina.sejkova@uniconsulting.cz
Kód operace:
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Druh zakázky:
Dodávky

Přílohy

Příloha č.3 - Tabulka technických parametrů sous vide.docx (74,8 KB)
Příloha č. 3 - Tabulka technických parametrů
Oznámení výběrového řízení _Provazník_sous vide.pdf (455,4 KB)
Oznámení výběrového řízení
Příloha č.1 - Nadepsaná obálka – vzor.doc (28 KB)
Příloha č. 1 - Obálka
Příloha č.6 - Seznam_významných_dodávek technologie_vzor.docx (56,9 KB)
Příloha č. 6 - Seznam významných zakázek
Příloha č.5 - Seznam_podododavtelů_vzor.doc (77,5 KB)
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
Příloha č.2 - Nabídkový list.docx (58,4 KB)
Příloha č. 2 - Nabídkový list
Příloha č.4 - Čestné prohlášení.docx (55,7 KB)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení