Optimalizace výživy nepřežvýkavých hospodářských zvířat

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Optimalizace výživy nepřežvýkavých hospodářských zvířat
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Téma akce: Výživa a krmení koní
Inovace: Ne
Lektor: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, 613 00
Datum konání: 17.5.2018, 9:00 - 15:00
Regionální omezení (kraj): Jihomoravský
Požadavky na účastníky: zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby; výrobci potravin nebo jejich zaměstnanci; výrobci krmiv nebo jejich zaměstnanci; vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci
Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Šárka Hošková, tel.: +420 724 506 933, email: hoskova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy