Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Přístup zemědělského podniku ke splnění požadavků podmíněnosti
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Inovace: Ne
Lektor: Ing. Lubomír Smrček
Místo konání: Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy
Datum konání: 7.11.2023, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Plzeňský
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec potravinářského podniku, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Lenka Rychlá, tel.: 606681089, email: rychla@zscr.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy