Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka II
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Inovace: Ne
Lektor: JUDr. Pavel Truxa
Místo konání: Kulturní dům, č.p. 198, 58842 Větrný Jeníkov
Datum konání: 20.6.2023, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Vysočina
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec vlastníka zemědělské půdy, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Michal Bratršovský, tel.: 604 449 435, email: zs.jihlava@seznam.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy