Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu
Zaměření: 3A Konkurenceschopnost potravinářství
Inovace: Ne
Lektor: doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D., Ing. Vojtěch Zink, Ph.D., Ing. Jan Syrůček, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D.
Místo konání: Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Komenského 873, 51741 Kostelec nad Orlicí
Datum konání: 29.3.2023, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Královéhradecký
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, výrobci krmiv, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec výrobce krmiv, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Iva Horníková, tel.: 602 637 137, email: zemsvazhk@gmail.com, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy