Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Inovace: Ne
Lektor: JUDr. Pavel Truxa
Místo konání: Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany
Datum konání: 5.6.2024, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Jihomoravský
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec vlastníka zemědělské půdy, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Martina Boková, tel.: 733 712 164, email: bokova@zscr.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy