Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba

Přihlásit se na akci

Pořádající organizace

Název: PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s. (IČ: 26603497)
Adresa: Šardice 823, 696 13 Šardice

Vzdělávací akce

Název: Agroenvironmentální a klimatická opatření - metodika, zakládání a následná péče a údržba
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: doc. Dr.Ing. Petr Marada
Místo konání: Ekocentrum pro informace a poradenství, ekofarma Petra Marady, č.p. 823, 696 13 Šardice
Datum konání: 27.1.2023, 9:00 - 18:00
Regionální omezení (kraj): Jihomoravský
Požadavky na účastníky: Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec; jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Přílohy