Pěstování energetických a speciálních plodin, ekologické chovy drůbeže, ekologické ovocnářství

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (IČ: 02572079)
Adresa: Na břehu 766/27, 190 00 Praha 9

Vzdělávací akce

Název: Pěstování energetických a speciálních plodin, ekologické chovy drůbeže, ekologické ovocnářství
Zaměření: 2B Mladí zemědělci
Inovace: Ano
Lektor: Ing. Jiří Urban; Bc. Christoph Meixner
Místo konání: Dobré 143, 51793 Dobré
Datum konání: 21.8.2022, 7:00 - 18:00
Regionální omezení (kraj): Královéhradecký
Požadavky na účastníky: Zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba. Výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec. Jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Jiří Prachař, tel.: +420 777 992 042, email: jirka@asociaceampi.cz, www: www.asociaceampi.cz

Přílohy