Optimalizace výživy nepřežvýkavých hospodářských zvířat

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Optimalizace výživy nepřežvýkavých hospodářských zvířat
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Téma akce: Bezpečnost krmiv
Inovace: Ne
Lektor: doc. Ing. Pavel Horký, Ph. D.
Místo konání: SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, 563 22
Datum konání: 27.9.2018, 9:00 - 15:00
Regionální omezení (kraj): Pardubický
Požadavky na účastníky: zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby; výrobci potravin nebo jejich zaměstnanci; výrobci krmiv nebo jejich zaměstnanci; vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci
Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Marie Balabánová, tel.: +420 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy