Efektivní obnova travních porostů využitím suchovzdorných druhů víceletých pícnin

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Efektivní obnova travních porostů využitím suchovzdorných druhů víceletých pícnin
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Téma akce: Obnova travních porostů
Inovace: Ne
Lektor:
Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, České Budějoivce, 370 05
Datum konání: 25.5.2018, 9:00 - 15:00
Regionální omezení (kraj): Jihočeský
Požadavky na účastníky: zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec; výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec; jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Marie Balabánová, tel.: +420 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy