Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Akce bude probíhat online
Název: Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ano
Lektor: z VÚRV - doc. Ing. Mikulka Jan, CSc , doc. Dr. Jaroslav Salava, Ing. Jan Štrobach,Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc.
Místo konání: Zemědělský svaz ČR - online MS Teams , Hybernská 1613/38, Praha 1 - Nové Město, 11000 Praha
Datum konání: 4.4.2023, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Hlavní město Praha
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec potravinářského podniku, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Lenka Rychlá, tel.: 606681089, email: rychla@zscr.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy