Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu

Akce byla zrušena bez náhrady.

Pořádající organizace

Název: Zemědělský svaz České republiky (IČ: 26550521)
Adresa: Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1

Vzdělávací akce

Název: Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu
Zaměření: 3A Konkurenceschopnost potravinářství
Inovace: Ne
Lektor: z ČZU
Místo konání: Zemědělský svaz ČR - online MS Teams , Hybernská 1613/38, Praha 1 - Nové Město, 11000 Praha
Datum konání: 29.3.2023, 9:00 - 15:30
Regionální omezení (kraj): Hlavní město Praha
Požadavky na účastníky: Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastníci zemědělské půdy, vlastníci lesní půdy, osoby hospodařící v lesích, zaměstnanci výše uvedených (např. zaměstnanec zemědělce, zaměstnanec potravinářského podniku, atd… ), osoby pracující pro hospodářský subjekt, jež je malým nebo středním podnikem působícím ve venkovských oblastech, osoby, které se podílí na hospodaření zemědělského podnikatele.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Ing. Lenka Rychlá, tel.: 606681089, email: rychla@zscr.cz, www: https://www.zscr.cz/

Přílohy