Moderní softwarové systémy pro zefektivnění zemědělské činnosti s ohledem na životní prostředí

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Moderní softwarové systémy pro zefektivnění zemědělské činnosti s ohledem na životní prostředí
Zaměření: 4Z Ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství
Inovace: Ne
Lektor:
Místo konání: MSŠZ Opava, Purkyňova 12, Opava, 746 01
Datum konání: 19.1.2019, 10:00 - 16:00
Regionální omezení (kraj): Moravskoslezský
Požadavky na účastníky: zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby; výrobci potravin nebo jejich zaměstnanci; výrobci krmiv nebo jejich zaměstnanci; vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci
Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba/den (200 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě.

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Marie Balabánová, tel.: +420 732 522 074, email: balabanova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy