Moderní metody zlepšování užitkovosti koní

Akce již proběhla.

Pořádající organizace

Název: Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (IČ: 69780765)
Adresa: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

Vzdělávací akce

Název: Moderní metody zlepšování užitkovosti koní
Zaměření: 2A Konkurenceschopnost zemědělství
Seminář na téma Ošetření koňských zubů, masáže koní se bude skládat z teoretické části (9:00 - 15:00) a z exkurze (15:00 - 17:00), během které bude na živém koni ukázáno, jak by mělo vypadat odborné ošetření nebo masážní techniky pomocí míčku či pokročilé metody stretchingu koně.
Inovace: Ne
Lektor:
Místo konání: Penzion U Barana, Trojanovice 678, 744 01
Datum konání: 5.5.2017, 9:00 - 15:00
Regionální omezení (kraj): Moravskoslezský
Požadavky na účastníky: zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba; výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec; výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec; vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec; jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícími ve venkovských oblastech

Kontakt na osobu, u které lze získat informace o akci

Šárka Hošková, tel.: +420 724 506 933, email: hoskova@smacr.cz, www: www.smacr.cz

Přílohy