Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a veterinární úrovně porážky

Příjemce dotace

Název: MASO UZENINY PÍSEK, a.s. (IČO: 26419793)
Adresa: Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/231/000033
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a veterinární úrovně porážky
Praktický souhrn: Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a.s. v rámci projektu "Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a veterinární úrovně porážky" inovovala a optimalizovala postupy při jatečném zpracování vepřových jatečných zvířat. Projekt byl realizován ve spolupráci Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou potravinářské a biochemické technologie. Hlavními cíli projektu bylo zvýšení kvality produkovaného vepřového masa pro výsek a masnou výrobu, snížení ztrát, zvýšení hygienické a veterinární úrovně na jatkách, zlepšení podmínek welfare zvířat, a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek a hygieny práce pracovníků provozu jatek. V rámci projektu byly inovovány a optimalizovány výrobní postupy týkající se ustájení, nahánění, porážení a následného jatečného opracování vepřových jatečných zvířat a zpracování vedlejších živočišných produktů.
Díky inovacím v procesu ustájení jatečných zvířat před porážkou, nahánění a porážení vepřových jatečných zvířat se snížil počet poranění masných kusů a déle se snížilo riziko výskytu méně hodnotných druhů vepřového masa. Zásadním krokem, který snížil riziko výskytu vad masa, byl přechod z omračování elektrickým proudem na omračování plynem s oxidem uhličitým. Metoda omračování zvířat pomocí oxidu uhličitého má nejen příznivý vliv na kvalitu masa, ale také je také přijatelnější z pohledu welfare. Projekt umožnil zlepšení prostředí pro zvířata, personál a také zlepšil hygienickou a veterinární úroveň jatečného opracování, což mělo pozitivní dopad na zvýšení kvality produkovaného vepřového masa.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 46 928 968
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 23 160 946
Schválená dotace (Kč): 22 767 034
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Jihočeský
Místo realizace - adresa: Samoty, Písek, 39701
Datum zveřejnění: 25.9.2017

Klíčová slova

  • vepřová porážka
  • vepřové maso
  • welfare
  • jatka
  • oxid uhličitý
  • kvalita masa

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Martin Stejskal
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie
  • František Kvasnička

Fotografie