Vývoj a zavedení inovací mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí a s upraveným obsahem složek

Příjemce dotace

Název: Mlékárna Stříbro s.r.o. (IČO: 26472066)
Adresa: Revoluční 845, 349 01 Stříbro

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/232/000024
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Vývoj a zavedení inovací mléčných výrobků s prodlouženou trvanlivostí a s upraveným obsahem složek
Praktický souhrn: Hlavním cílem projektu byl návrh receptury nového jogurtu s vysokým obsahem bílkovin a dlouhou trvanlivostí a prodloužení trvanlivosti stávajícího sortimentu jogurtů. Spoluprací s odborným subjektem bylo, na základě laboratorních a poloprovozních pokusů, navrženo složení nového jogurtového výrobku a jeho výrobní postup. Z monitoringu stávajícího stavu výroby byly navrženy úpravy výrobních postupů a odpovídající doplnění výrobní linky potřebnými novými zařízeními.
Výsledkem je inovovaná výroba jogurtů s prodlouženou trvanlivostí na 50 dní a výroba nového jogurtu s vysokým obsahem bílkovin / obchodní název – Protein jogurt s ochucením a bez ochucení s dlouhou trvanlivostí 50 dní. Pro nový výrobek a pro stávající sortiment jogurtů byly zavedeny nové výrobní postupy v sekci přídavku ochucující složky, plnění a balení a byla instalována nová zařízení. Pro dávkování ochucující složky byla instalována a uvedena do provozu ovocná stanice a technologický systém řízení a dopravy sestávající se z ovocné stanice s dynamickým mixerem, z technologického potrubního propojení technologických celků pro dopravu produktů, médií a provozování centrálního čistění CIP a z řídicího systému /HW a SW/ včetně jeho propojení do stávajícího řídicího systému. V sekci plnění a balení byly instalovány a uvedeny do provozu balicí linka zajišťující balení se zvýšeným stupněm hygieny ULTRACLEAN LOG4. Plnicí zařízení se sestává z vlastní plničky, pakeru a skládačky trejů.
Hlavními přínosy projektu je rozšíření sortimentu a odběrateli žádané prodloužení trvanlivosti, čímž se zvýší konkurenceschopnost společnosti.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 67 277 224
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 27 500 000
Schválená dotace (Kč): 27 163 592
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Plzeňský
Místo realizace - adresa: Revoluční 845, Stříbro, 34901
Datum zveřejnění: 12.2.2018
Datum aktualizace: 26.2.2018

Klíčová slova

  • jogurt s vysokým obsahem bílkovin
  • proteinový jogurt
  • balička se zvýšeným stupněm hygieny
  • dlouhá trvanlivost
  • ULTRACLEAN LOG 4

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Luboš Ing.Straka
  • MILCOM a.s. Ing.Petr Kobrle

Fotografie