Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa

Příjemce dotace

Název: Vodňanská drůbež, a.s. (IČO: 25396480)
Adresa: Radomilická 886, 389 01 Vodňany

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/231/000019
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa
Praktický souhrn: Společnost Vodňanská drůbež, a.s., ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou potravinářské a biochemické technologie v rámci projektu inovovala a optimalizovala postupy při odchytu, transportu
a vyskladnění drůbeže. Spolupráce a projekt umožnily zlepšení kvality produkovaného drůbežího masa, díky zavedení nové technologie a následné optimalizaci postupů automatizovaného systému odchytu drůbeže, svozu a vyskladnění jatečné drůbeže. Drůbež není vystavována velkému stresu především během odchytu a přepravy, kdy jsou udržovány standardní podmínky během přepravy, díky nimž u kuřat nedochází zbytečně k zvyšování stresu, který ovlivňuje kvalitu masa. Zlepšení podmínek welfare a optimalizace procesů umožnily eliminovat stresovou zátěž drůbeže během odchytu, transportu a naskladnění na porážku a omezit poškození a poranění drůbeže, a tím zajistit minimalizaci negativního dopadu těchto operací na kvalitu produkovaného masa.
Realizace projektu také umožnila zlepšení systému dosledovatelnosti, kdy je nyní možno rozdělit jednotlivé dávky jatečné drůbeže dle svozových aut, což umožňuje snížit velikost šarží na jednotlivé farmy, popřípadě haly. Investice
do nové technologie také umožnila zlepšení kontroly nad jednotlivými procesy odchytu, svozu a naskladnění na porážku. Díky instalaci nové technologie, včetně myčky návěsů s vnitřní technologií návěsu pro automatické naskladnění a vyskladnění jatečných kuřat se výrazně snížilo riziko mikrobiální kontaminace drůbeže.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 101 468 023
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 50 027 210
Schválená dotace (Kč): 50 023 386
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Jihočeský
Místo realizace - adresa: Radomilická 886, Vodňany, 389 01
Datum zveřejnění: 29.11.2017

Klíčová slova

  • Odchyt
  • Svoz
  • Vyskladnění
  • Welfare
  • Kvalita masa
  • Jatečná drůbež

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze prof. Ing. František Kvasnička, CSc.
  • Ing. Martin Šácha

Fotografie