Inovace výroby funkčních mléčných nápojů

Příjemce dotace

Název: Moravia Lacto a.s. (IČO: 49969897)
Adresa: Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/563/000002
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Inovace výroby funkčních mléčných nápojů
Praktický souhrn: Hlavním cílem projektu je navržení složení nového výrobku typu mléčné smoothie a navržení a prověření jeho výrobního postupu tak, aby byla zajištěna jeho dlouhá trvanlivost. Dalším hlavním cílem projektu je prodloužení trvanlivosti stávajících tekutých nefermentovaných a fermentovaných výrobků. Prodloužení trvanlivosti nových i stávajících výrobků bude zajištěno využitím navrženého nového způsobu balení, nového typu obalu a nově navrženého způsobu skladování v dokonale chlazeném skladu a expedici.
Hlavními přínosy projektu je zavedení výroby nového trhem žádaného výrobku a zavedení nového výrobního postupu
i pro stávající produkty, především v sekci balení, skladování a expedice, čímž je dosaženo prodloužení trvanlivosti minimálně o 10 dní. Všechna tato realizovaná opatření přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Moravia Lacto, a.s.
Hlavními výstupy projektu jsou: receptura nového výrobku a jeho výrobní postup, nové výrobní postupy a nová zařízení především v sekci processingu, plnění, balení, skladování a expedice a nové výrobní prostory pro plnění, balení
a skladování s expedicí. Zároveň byly navrženy a realizovány postupy a laboratorní metody pro zajištění účinné čistitelnosti a sanitovatelnosti a sledování kvality s důrazem na prodlouženou trvanlivost. Byl navržen systém dohledatelnosti v rámci softwaru pro označování, vyskladnění, vychystání a expedici výrobků v novém regálovém
a chlazeném skladu.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 116 560 278
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 50 000 000
Schválená dotace (Kč): 50 000 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Vysočina
Místo realizace - adresa: Jiráskova 2430/94, Jihlava, 586 01
Datum zveřejnění: 29.11.2017

Klíčová slova

  • Syrovátkové bílkoviny
  • Vláknina
  • Prodloužení trvanlivosti
  • Sledování čistitelnosti a mikrobiologické čistoty
  • Slodování kvality
  • Mléčné smoothie
  • Dohledatelnost
  • Báze demineralizované syrovátky

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Ing. Stanislav Coufal
  • MILCOM, a.s.

Fotografie