Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel

Příjemce dotace

Název: STEINEX a.s. (IČO: 29375134)
Adresa: Zámecká 2019/13, 664 34 Kuřim

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/564/000010
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Spolupráce při vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku zahušťovadel
Praktický souhrn: Cíle projektu byly úspěšně splněny v souladu se závazky vyplývající ze smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností STEINEX a.s. a VŠCHT Praha. Během realizace projektu probíhala spolupráce formou konzultací případně prostřednictvím elektronické komunikace. VŠCHT Praha a společnost STEINEX, a.s. společně vytvořily návrh moderní technologie výroby tence krájených šunek a uzených mas. Následně byla vyvinuta metoda na operativní třídění masa před vstupem do výrobního procesu na základě hodnocení barvy hodnotitelem nebo na základě hodnoty pH, což je velice důležité pro kontrolu vad mas, které není vhodné používat pro výrobu tence krájených šunek. V rámci projektu byly řešeny dvě skupiny výrobků (1. drobné uzeniny párky, klobásy a sekané výrobky; 2. vepřové šunky, uzená masa). Byly vyvinuty nové receptury bez použití zahušťovadel pro skupinu šunek a uzených mas (medová šunka nejvyšší jakosti, dušená šunka nejvyšší jakosti) a pro skupinu drobných masných výrobků (pirátské párečky, štýrské párečky). Během projektu byl nastaven systém výroby, porcování a balení tence krájených šunek a uzených mas včetně doporučení poměru balicích plynů v modifikované atmosféře, čímž jsou zajištěny jakostní vlastnosti a zdravotní nezávadnost krájených produktů po celou dobu trvanlivosti. Na závěr projektu proběhla úspěšná kontrola kvality výrobního procesu, která ukázala vysokou kvalitu výrobků společnosti STEINEX, a.s.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 202 490 793
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 75 000 000
Schválená dotace (Kč): 74 950 903
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Jihomoravský
Místo realizace - adresa: Zámecká 13, Kuřim, 664 34
Datum zveřejnění: 26.2.2018

Klíčová slova

  • operativní metoda třídění masa
  • barva masa
  • bez zvýšeného přídavku stabilizátorů
  • tence plátkované masné výrobky
  • PSE maso

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Jaromír Steinhauser
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fotografie