Inovace chovu dojnic v ekologickém systému chovu

Příjemce dotace

Název: FRANTIŠEK HÁJEK (IČO: 42318335)
Adresa: Lesoňovice 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/563/000001
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Inovace chovu dojnic v ekologickém systému chovu
Praktický souhrn: Projekt řeší zavedení inovativního přístupu k chovu holštýnských dojnic v ekologickém systému zlepšením celkové techniky a technologie chovu v průběhu celého mezidobí. Předmětem byla výstavba nové stáje pro chov dojnic s novými prvky ustájení,dojení, řízení managementu stáda a řízení mikroklimatu a nakládání s odpady z živočišné produkce. Po výstavbě nové stáje došlo u dojnic ke zlepšení všech parametrů welfare. Stáj je vybavena řadou prvků, které napomohli mimo jiné ve zvýšení průměrné mléčné užitkovosti , zlepšení parametrů reprodukce (zlepšená detekce říje) a zlepšení zdravotního stavu dojnic. Vše je navíc podpořeno elektronickou evidencí z dojícího robota, která je užitečným prostředkem pro řízení managementu stáda dojnic v ekologickém chovu
Celkové výdaje na projekt (Kč): 24 000 148
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 10 864 500
Schválená dotace (Kč): 10 864 500
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Vysočina
Místo realizace - adresa: Lesoňovice, Bystřice nad Pernštejnem, 59301
Datum zveřejnění: 20.9.2017
Datum aktualizace: 25.4.2018

Klíčová slova

  • Inovace v ekologickém chovu dojnic
  • Robotické dojení
  • welfare
  • mléčná užitkovost
  • management stáda

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Luděk Stádník
  • Jaromír Ducháček
  • Oto Hanuš

Fotografie