Vývoj produktů na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a senzorických vlastností suroviny

Příjemce dotace

Název: FRUTA Podivín, a.s. (IČO: 49968556)
Adresa: Rybáře 157/40, 691 45 Podivín

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/564/000032
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Vývoj produktů na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a senzorických vlastností suroviny
Praktický souhrn: Společnost Fruta Podivín, a.s. v rámci projektu „Vývoj produktů na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a senzorických vlastností suroviny“ instalovala nové technologie a provedla stavební práce, které umožnily inovovat stávající produkci a vyvinout řady nových výrobků na bázi ovoce a zeleniny se zachováním nutričních a senzorických vlastností. Zavedení nové technologie umožnilo optimalizovat pracovní postupy nejen u inovovaných produktů, které neobsahují kousky ovoce a zeleniny, ale i u produktů s kousky suroviny, které si díky podílu kousků suroviny nebo většímu podílu dužniny více zachovávají nutričně a senzoricky cenné vlastností. Původní technologický proces neumožňoval sterilaci a balení produktů s podílem kousků ovoce nebo zeleniny anebo viskózních produktů s vysokým podílem dužniny. Stejně jako původní technologie neumožňovala výrobu lisovaných ovocných a zeleninových šťáv. Díky stavebním úpravám a instalaci nové technologie mohly být v rámci projektu vyvinuty nové řady výrobků. Novými výrobními řadami jsou výrobky z drcených rajčat, ovocné a zeleninové šťávy a výrobky s podílem kousků ovoce. Zástupci těchto výrobků jsou například Passata – výrobky s podílem pasírovaných rajčat, lisovaná jablečná šťáva, rajčatová šťáva a sterilované jablečné produkty (kašovité nebo s podílem kostek). Všechny řady nových a inovovaných produktů se nyní mohou balit, jak do malospotřebitelských balení, tak do balení, která jsou určena velkoodběratelům. Díky projektu se zároveň zvýšila jakost již vyráběných produktů (ovocné dřeně) a zároveň se snížilo riziko kontaminace finálních produktů (řízený proces šetrné sterilace a aseptického plnění a balení finálních produktů, zlepšení hygienických parametrů technologie a výrobního prostředí).
Celkové výdaje na projekt (Kč): 57 969 805
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 21 500 000
Schválená dotace (Kč): 21 500 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Jihomoravský
Místo realizace - adresa: Rybáře, Podivín, 69145
Datum zveřejnění: 15.12.2017

Klíčová slova

  • ovocné lisované šťávy
  • rajčata, jablka, passata
  • aseptické plnění a balení
  • ovocné a zeleninové výrobky
  • ovocné lisované šťávy

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Ing. Libor Bůšek
  • Prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

Fotografie