Prodloužení trvanlivosti sýrů bez použití konzervačních činidel

Příjemce dotace

Název: MADETA a. s. (IČO: 63275635)
Adresa: Rudolfovská tř. 246/83, 370 01 České Budějovice

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/231/000030
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Prodloužení trvanlivosti sýrů bez použití konzervačních činidel
Praktický souhrn: Hlavním cílem projektu je výroba polotvrdých a tvrdých sýrů s prodlouženou trvanlivostí bez použití konzervačních prostředků. Pro dosažení tohoto cíle byly vybudovány nové výrobní prostory, pořízena nová technologie balení a porcování sýrů. K prodloužení trvanlivosti významně přispívá zejména vysoký hygienický standard nových prostor, robotická linka na vybalování sýrů ze zracích fólií a způsob porcování a balení sýrů v ochranné atmosféře.
Hlavním přínosem projektu pro spotřebitele jsou sýry v inovovaném balení, které mají prodlouženou trvanlivost, balení je znovu-uzavíratelné. Přínosem pro výrobce je vyšší konkurenceschopnost na tuzemském i zahraničním trhu, tedy i zlepšení exportních možností. Robotické vybalování a využití paletizátoru snižuje nároky na pracovní sílu.
Výstupy projektu jsou: inovované polotvrdé a tvrdé sýrů s trvanlivostí prodlouženou o 25%, dále nová technologie balení a porcování sýrů, která je v ČR unikátní, nové laboratorní vybavení a postupy hodnocení složení plynu v obalu a sýrů a nové výrobní prostory.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 175 344 718
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 75 000 000
Schválená dotace (Kč): 75 000 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Jihočeský
Místo realizace - adresa: Průmyslová 575, Planá nad Lužnicí, 391 02
Datum zveřejnění: 28.3.2018

Klíčová slova

  • fólie
  • porcování
  • balení
  • trvanlivost
  • sýr

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze prof. Ing. František Kvasnička, CSc.
  • David Fajfr

Fotografie