Zdravotně benefitní regionálně - specifické kozí mléko

Příjemce dotace

Název: Zemědělské družstvo Jeseník (IČO: 00150657)
Adresa: Šumperská 118, 790 01 Jeseník

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/671/000010
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Zdravotně benefitní regionálně - specifické kozí mléko
Praktický souhrn: Projekt spolupráce řeší zavedení inovativních přístupů v low input chovu dojených koz ve specifických regionálních podmínkách podhorské pastvy na farmě s produkcí specifických, regionálních mléčných produktů. Spolupracujícím subjektem v projektu byla společnost MILCOM a.s.
Cílem zbudování moderního oplůtkového areálu, inovací systému a technologie péče o něj a zlepšení napájení zvířat bylo zlepšit welfare zvířat a následně tak podpořit kvalitu produkovaného syrového mléka. K těmto inovacím byly souběžně v rámci spolupráce provedeny analýzy současného stavu a navrženy, vypracovány a doporučeny zlepšené přístupy k péči o zdraví zvířat a jejich reprodukci, zejména kontrolu mléčné žlázy a tím kvalitu produkovaného mléka jako suroviny, které se projevuje možností zvýšit přidanou hodnotu v navazující zpracovatelské mlékařské technologii. Je možné považovat za prokázané, že zlepšení technologie chovu zvířat, a následně jejich welfare, vyústí pravidelně ve zlepšení jejich zdraví a tím do vzrůstu kvality potravinových surovin a potravin. V současné době roste zájem o regionální potraviny nejen z důvodu zájmu o zachování pracovních příležitostí v odlehlejších oblastech, ale také pro možnost zhodnotit v kvalitě místně produkovaných potravin a jejich zdravotních benefitech přírodní specifické charakteristiky zejména ještě antropogenně relativně doposud nenarušených oblastí.
Realizace projektu přispívá k:
- stabilizaci místních pracovních sil a produkci kvalitních a zdravotně přínosných, regionálně specifických potravinových produktů;
- stabilizaci šetrného zemědělského hospodaření v marginální oblasti ČR;
- podpoře turistického ruchu prodejem lokálních potravinových produktů (mléka a mléčných produktů) na regionálním trhu.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 3 516 111
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 1 493 550
Schválená dotace (Kč): 1 491 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Olomoucký
Místo realizace - adresa: Domašov, Bělá pod Pradědem, 79001
Datum zveřejnění: 19.7.2018

Klíčová slova

  • dojené kozy
  • podhorská pastva
  • kozí mléko
  • welfare
  • regionální potravina

Spolupracující subjekty - právnické osoby

  • MILCOM a.s., IČO: 16193296, kontaktní osoba: Oto Hanuš

Fotografie