MLÝN HERBER - vývoj, výroba a uplatnění atriční mouky 2015, 2016

Příjemce dotace

Název: MLÝN HERBER spol. s r.o. (IČO: 42869340)
Adresa: Mlynářská 215/1, 747 73 Opava

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/780/000006
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: MLÝN HERBER - vývoj, výroba a uplatnění atriční mouky 2015, 2016
Praktický souhrn: Hlavním cílem projektu bylo formou experimentální části výzkumu a následně praktickou zkouškou potvrdit teoretický předpoklad potenciálu atriční mouky v oblasti zvýšené vaznosti vody v pečivu a tím prodloužení doby trvanlivosti takto vyrobeného pečiva, tj. s přídavkem atriční mouky.
Pozitivní výsledky praktické zkoušky potvrdily již první indicie vyplývající z experimentální části projektu (labor.rozbory zejména SRC, farinografická vaznost, číslo poklesu, stupeň poškození škrobu, amylografická zkouška, viskozimetrická zkouška a posouzení kvality škrobových zrn technikou skenovací elektronové mikroskopie). Pekařským pokusem (praktická zkouška) a následným hodnocením pečiva v průběhu 7 dní od upečení byl jednoznačně potvrzen pozitivní vliv atriční mouky na prodloužení doby trvanlivosti pečiva.
Hlavním výstupem projektu je potvrzení vhodnosti :
- používání atriční mouky pro výrobu vybraných typů pečiva, u kterých byl prokázal pozitivní vliv jejího působení.
- pořízení laboratorního přístroje Alveolab pro řízení technologických postupů mouky ve výrobním procesu a pro stanovení vhodného zámelu laboratorní mlýn Perten se síty.
- dodávat atriční mouku pekařům jako koncentrát, kdy si pekaři přidají její potřebné množství do své receptury dle svých individuálních potřeb a zkušeností, nebo je možno ji kontinuálně vyrábět zároveň s běžnou pekařskou moukou přímo ve mlýně a pekařům dodávat tak již finální konstantní směs pekařské a atriční mouky vhodnou pro pečení.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 2 395 921
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 968 000
Schválená dotace (Kč): 968 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Moravskoslezský
Místo realizace - adresa: Mlynářská 215/1, Opava - Vávrovice, 747 73
Datum zveřejnění: 26.9.2017

Klíčová slova

  • atriční mouka
  • prodloužená trvanlivost pečiva
  • laboratorní zařízení
  • Alveolab, laboratorní mlýn
  • sada sít

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze fakulta potravinářské a biochemické technologie, ústav sacharidů a cereálií

Fotografie