Aplikace systému monitoringu chování dojnic s důrazem na plodnost a prevenci onemocnění

Příjemce dotace

Název: Zemědělská akciová společnost Nivnice (IČO: 47905891)
Adresa: Brodská 624, 687 51 Nivnice

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/672/000005
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Aplikace systému monitoringu chování dojnic s důrazem na plodnost a prevenci onemocnění
Praktický souhrn: Tímto projektem byl zakoupen systém Ovalert, kdy dojnice jsou díky aktivimetrům pernamentně měřeny z hlediska pohybové aktivity, délky přežvykování a žraní, což společně s odbornou metodikou jak uvedená data co nejlépe chovatelsky využít, která byla získána díky spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, vedlo k vytvoření, zavedení a ověření inovativního systému monitoringu, sběru a zpracování fyziologických a zootechnických dat se zaměřením na zlepšení ukazatelů plodnosti a zdraví dojnic. Díky realizaci projektu došlo k:
- zavedení systému sledování pohybové aktivity dojnic umožňujícího zpřesnění detekce říje, optimalizaci načasování inseminace a zlepšení výsledků zabřezávání,
- zavedení systému sběru dat o frekvenci a délce příjmu, resp. zpracování krmné dávky (přežvykování) umožňujícího preventivní a včasnou detekci metabolických problémů i dalších onemocnění,
- vedlejším výstupům projektu - snížení používání hormonálních prostředků pro zajištění reprodukce, snížení aplikace antibiotik při léčbě zdravotních poruch a onemocnění, snížení pracovní náročnosti zootechnické služby, snížení % vyřazovaných dojnic a v dlouhodobém horizontu prodloužení jejich dlouhovýkonnosti,
- celkovému zlepšení ekonomiky produkce mléka a konkurenceschopnosti podniku v dlouhodobém měřítku.)
Hlavní doporučení:
Pro ještě lepší efektivitu po zavedení nového systému je spolupracujícím subjektem doporučeno zlepšení mikroklimatu ve stájích rekonstrukcí umělého osvětlení, případně rekonstrukcemi stájí dospět k lepšímu přirozenému osvětlení stájí. Pro zlepšení efektivity příjmu krmiva se doporučuje automatizovaný systém na přihrnování krmiva.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 4 172 000
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 1 688 700
Schválená dotace (Kč): 1 688 700
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Zlínský
Místo realizace - adresa: Brodská 624, Nivnice, 68751
Datum zveřejnění: 5.6.2018

Klíčová slova

  • Ovalert
  • aktivimetr
  • pohybová aktivita
  • systém monitoringu
  • přežvykování
  • doba příjmu krmiva

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Doc. Ing. Luděk Stádník

Fotografie