Rekonstrukce odchovny jalovic s inovativními prvky pro zlepšení welfare jalovic a ekonomiky chovu

Příjemce dotace

Název: Zemědělsko obchodní družstvo Starosedlský Hrádek (IČO: 00108405)
Adresa: Starosedlský Hrádek 6, 262 72 Starosedlský Hrádek

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/120/000015
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Rekonstrukce odchovny jalovic s inovativními prvky pro zlepšení welfare jalovic a ekonomiky chovu
Praktický souhrn: Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce odchovny jalovic (projektová kapacita 300 ks) s využitím nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v oblasti technických a technologických systémů pro živočišnou výrobu. Doposud realizovaná měření potvrzují, že stavebně konstrukční řešení s objemem cca 16 500 m3, otevřené boční stěny s transparentní rolovací stěnou a hřebenová štěrbina o šířce 80 cm zajistí potřebnou výměnu vzduchu. Z realizovaných mikrobiologikých rozborů vyplývá, že ve stájovém prostředí je nižší kontaminace ovzduší patogenními mikroorganismy (zejména plísněmi) ve srovnání s chovným prostředím v odchovně před rekonstrukcí. Byla zjištěna i nižší kontaminace podestýlek ve srovnání se stavem před rekonstrukcí. Výsledky opakovaných 24 hodinových měření potvrdily v porovnání s měřeními v původní stáji výrazné snížení koncentrací amoniaku, metanu a CO2, což potvrzuje vynikající provětrání stáje a příznivě se projevuje na zdravotním stavu jalovic. Automaticky řízený systém sdruženého osvětlení s využitím technologie LED zajišťuje s reservou navrženou intenzitu osvětlení 200 lux v celém půdorysu stáje pro obě skupiny jalovic s rozdílným režimem poměru osvětlení den/noc. Automatická regulace svítidel v závislosti na intenzitě přirozeného osvětlení přináší výraznou úsporu elektrické energie. Díky několikanásobně vyšší životnosti a spolehlivosti svítidel v porovnání s lineárními zářivkami odpadly náklady na jejich údržbu. Je nainstalován systém s on-line monitorováním teplotně-vlhkostního indexu. Naměřené údaje bude v období s vyššími teplotami ve stáji umožňovat zootechnikovi včas přijmout opatření k minimalizaci zátěže jalovic tepelným stresem. První výsledky úspěšnosti zabřeznutí jalovic po první inseminaci dokládají zlepšení jejich reprodukce, k čemuž přispívá i detekce říje monitorováním pohybové aktivity zvoleným systémem SCR. První doporučení bude možné udělat po letním období, ve kterém se významně projeví vliv většiny inovativních prvků na sledovanané a hodnocené parametry kvality chovného prostředí.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 20 099 574
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 8 600 000
Schválená dotace (Kč): 8 507 499
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Středočeský
Místo realizace - adresa: Starosedlský Hrádek 6, Starosedlský Hrádek, 262 72
Datum zveřejnění: 4.5.2018

Klíčová slova

  • Osvětlení LED
  • Detekce říje
  • Mikrobiologická kontaminace
  • THI
  • Ekonomika chovu

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Aleš Novák
  • Miloš Kocourek
  • ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.
  • ing. Josef Žid, Ph.D.
  • ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.

Fotografie